Om Helsingør Pigegarde

Pigegardens historie

I 1957 tog en gruppe mennesker fra byens foreningsliv initiativ til at starte en pigegarde i Helsingør. Danseskolelærer Ellen Bager var den oprindelige initiativtager, da hun ville oprette et pigekorps til sin danseskole. Det kom dyrlæge Axel Stub-Nielsen for øre, og han blev svært begejstret for idéen – men syntes, at det skulle være hele byens garde. Han kontaktede en række mennesker og fremlagde sine tanker for at starte en pigegarde i Helsingør. Efter en stiftende generalforsamling i efteråret 1957 var hele Helsingørs Pigegarde en realitet.

Major Hansen blev udpeget som leder af garden og var det i 19 år indtil sin død. Under hans ledelse udviklede pigegarden sig fra at være et tambourkorps bestående af trommer og fløjter til også at være et flot harmoniorkester. Major Hansen er også ansvarlig for den militære disciplin, som stadig den dag i dag er fremherskende i Gardens udtryk.

I Helsingør Pigegardes mere end 60 årige lange historie har der kun været 3 ledere af Garden. Efter 19 år testamenterede Major Hansen ledelsen af Pigegarden til Herdis og Carl Koudahl, som ledede Garden frem til år 2000, hvorefter Sanne Koudahl Bergsaker (Herdis og Carls datter) overtog styringen.

Helsingør Pigegarde har altid været en flot og værdig repræsentant for Helsingør og Danmark hvor end i verden, Garden har optrådt. Her kan du se en liste over nogle af de steder, Helsingør Pigegarde har optrådt.

I dag består Pigegarden af ca. 100 piger og 8 frivillige hjælpere. Derudover er der tilknyttet en række spillelærere, som sørger for, at Pigegarden altid holder et højt musikalsk niveau.

Vil du vide mere om Pigegarden?

Du er altid velkommen til at kontakte Helsingør Pigegarde, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores optrædener, optagelse eller andet information. Vi ser frem til din henvendelse!

Gardens formål

Helsingør Pigegarde er en selvejende institution uden fast økonomisk støtte. Helsingør Pigegardes økonomi er baseret på indtægter fra ca. 85 engagementer om året. Helsingør Pigegardes idégrundlag bygger på at kunne give gardens piger gode og udbytterige oplevelser, som for alle er økonomisk mulige.

Garden vil:

Eksistere for at give en stor gruppe unge piger muligheden for at lære den meget sunde og traditionsrige ånd, som hersker i garden. Gardens ånd sigter efter at fremme kammeratskab, pli og kulturkendskab - og at være uafhængig.

Garden drives af:

Stort engagement hos pigerne. Pigegarden bliver drevet af pigernes lyst til at være sammen og lysten til sammen at udføre en god præstation. Derudover besidder alle pigerne stolthed og respekt for den kultur, som fremvises.

Garden drives ved hjælp af:

Engageret og ulønnet leder samt en ulønnet ledergruppe. Venlig og bestemt disciplin. Pigernes gode evne til selv at overbringe den sunde og traditionsrige ånd, disciplin og opdragelse, som tiden i Helsingør Pigegarde bibringer hver enkel pige.